De Bedste Investfonde i Danmark

October 22, 2019

Vi har screenet en “population” på 1704 danske investeringsfonde og kogt den ned til en repræsentativ stikprøve på 275 aktive fonde indenfor en række identifiserbare investeringsområder. Herunder danske obligationer, danske aktier og global asset allocation.

Vi tester for om de aktive strategier slår de passive alternativer i risikojusterede termer, hvor der tages højde for omkostninger i fondene samt i den alternative ETF strategi.

Principielt testes der således ikke (nødvendigvis) for om de respektive forvaltere er dygtige, men ganske enkelt om investor havde været bedre stillet ved at bygge sin portefølje op af passive ETF fonde i stedet for aktive fonde. Altså, det som er centralt medmindre man er forvalter og tænker bonus..

VideoX All funds V1.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *