Har bankerne overhovedet lært af FlexFri produktet?

September 10, 2019

Vi har lavet en analyse af bankernes (og investorers) udfordring i Danmark med negative afkast og ÅOP i fondene og forvaltning generelt.

Fokus er dels på problemets størrelse, men også, hvorvidt bankerne har rettet ind i løbet af den 12 måneder lange Danske Bank FlexFri skandale. Jura versus ånd.

Vi viser på baggrund af en analyse af 312 repræsentative fonde at 38% af fondene har negativ “basis”. Dvs. negativt forventet afkast baseret på implicitte objektive markedsforventninger, som følge af en kombination af lavere eller negative bruttomarkedsafkast og ÅOP.

Vi viser også, at det for investor ikke er en simpel beslutning at agere i forhold til det negative forventede afkast, da risikopræmien i bruttoafkast udgangspunktet er uforandret. Men, at søge “ud af risikokurven” via investeringsfonde er en anbefaling banker skal være meget forsigtige med, da den marginale ÅOP stiger og det risikojusterede afkast derfor falder. Bedste løsning er at søge tilflugt i indeksfonde med lavere ÅOP.

Vi viser til sidst, at ingen af de 9 undersøgte danske banker gør opmærksom på problematikken med negative forventede afkast i deres fonde. Hverken i rapporter eller på hjemmesiderne. Motivet bag fravalget af information belyser vi ikke.

Fonde ÅOP Basis.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *