Markant udvidelse af forretningsomraade

August 8, 2019

Ny Funktionalitet

Det er med stor glæde at vi nu kan præsentere en ny funktionalitet og service på Investmentexcel.com. Det er også en ydmyg glæde, da det er kunder i eksisterende Private Banking ordninger, der direkte har opfordret os til udvide vores nuværende abbonnementstyrede og robotiserede kapitalforvaltning.

Vi vil således fremover tilbyde direkte assistance og support til eksisterende kunder i Private Banking og Kapitalforvaltning mere bredt, der måtte være bekymrede for deres nuværende setup pga. negative renter, dårlig performance og høje omkostninger.

Vi tilbyder derfor den følgende pakke,

  • Screening af forvalters evne (eller held) med statistiske metoder (vi kender fondene)
  • Screening af den direkte og indirekte omkostningsstruktur
  • Anvisning af markedets billigste passive ETF-optimale løsning
  • Support i eventuel overgang til ny frisk og billig portefølje med 8-10 ETF’er

Det har aldrig været hensigtsmæssigt at være i aktivt forvaltede ordninger. Det gælder ikke bare i Danmark, hvor kun 1/35 leverer varen, men i hele verden. Det er der solid videnskabelig dokumentation for. Men, særligt de sidste par år, er incitatmentet til at gå passivt steget voldsomt.

For det første. ETF’erne, som forskningen anbefaler, som kernen i den fuldt diverfiserede portefølje, dækker idag alle aktivklasser, herunder ESG og Klima, investeringstile som Growth-Value, samt alle de store valutaer. Derudover tilbydes de på superbillige Online Bank Platforme, som i Danmark, Saxo Bank og Nordnet Bank.

For det andet. Renterne idag (AAA obligationsafkast) og i fremtiden, er omkring 0% eller negativ. Det er markedet og eksperter enige om. Langt under de ufleksible omkostninger i de aktive fonde, ÅOP. Det betyder, at for langt de fleste porteføljer vil der være en negativ forventet bundlinje (Afkast-ÅOP) år efter år. Kan investorer ikke altid bare øge risikoen? Jo, det kan de altid. Som det ses af figuren, har investorer i aktiv forvaltning negativ bundlinje (skraveret område) hele vejen ud til en ”Target Risiko”, som idag svarer til en lav-mellemrisiko portefølje. Men, det giver ikke en bedre portefølje, da risikoen bare stiger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *